Ga naar de inhoud
Home » Blog » Kan een horeca vergunning worden ingetrokken?

Kan een horeca vergunning worden ingetrokken?

Een horeca vergunning is essentieel voor het runnen van een horecaonderneming. Het geeft de ondernemer de bevoegdheid om alcoholische dranken te schenken en om maaltijden te serveren. Het is daarom belangrijk om te begrijpen wat er kan gebeuren als een horeca vergunning wordt ingetrokken.

Waarom kan een horeca vergunning worden ingetrokken?

Een horeca vergunning kan worden ingetrokken als de ondernemer niet voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld aan de vergunning. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er sprake is van:

  • Overlast: Als de horecaonderneming voor overlast zorgt, kan dit leiden tot het intrekken van de vergunning. Denk hierbij aan geluidsoverlast, parkeeroverlast en andere vormen van overlast.
  • Veiligheidsrisico’s: Als de horecaonderneming niet voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, kan dit leiden tot het intrekken van de vergunning. Denk hierbij aan het niet hebben van een geldige brandveiligheidsvergunning of het niet naleven van de hygiëneregels.
  • Strafrechtelijke veroordeling: Als de ondernemer wordt veroordeeld voor een strafbaar feit, kan dit leiden tot het intrekken van de vergunning. Denk hierbij aan drugsdelicten, geweldsdelicten of andere ernstige strafbare feiten.

Wat zijn de gevolgen van het intrekken van een horeca vergunning?

Het intrekken van een horeca vergunning kan ernstige gevolgen hebben voor de ondernemer. Het betekent dat de ondernemer geen alcoholische dranken meer mag schenken en geen maaltijden meer mag serveren. Dit kan leiden tot het sluiten van de horecaonderneming, met als gevolg dat de ondernemer zijn inkomstenbron verliest.

Wat kun je doen als je horeca vergunning wordt ingetrokken?

Als je horeca vergunning wordt ingetrokken, is het belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Je kunt bezwaar maken tegen het besluit om de vergunning in te trekken en een nieuwe vergunning aanvragen. Het is daarbij belangrijk om te laten zien dat je hebt geleerd van de fouten die zijn gemaakt en dat je maatregelen hebt genomen om ervoor te zorgen dat deze fouten niet meer voorkomen.

Conclusie

Een horeca vergunning is essentieel voor het runnen van een horecaonderneming. Als de ondernemer niet voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld aan de vergunning, kan dit leiden tot het intrekken van de vergunning. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de ondernemer. Het is daarom belangrijk om te zorgen dat je voldoet aan de voorwaarden van de vergunning en om snel actie te ondernemen als er toch iets misgaat. Heb je daar hulp bij nodig? Als Horeca makelaar help ik je daar graag bij.

Need Help?